The 8th Industry Summit held in Taicang

On April 3, the "eighth industry summit was heldin Taicang, Jiangsu. China sewing machinery association director Ms.He Ye,honorary President of Mr.tian min yu and the secretary-general Mr. xiao-jingYang, Chairman &CEO of SGG Mr. zhang Min, Mr. Qiu Jibao, Mr.Li Ruiyuan,Mr.RuanJiXiang, Mr. li-pinggeng, Mr. zhang min (Fang Zheng), Mr. jian-jun Mr.zheng, Qin Cang, Mr.Schell, special representative Lin Hongnan, WuLiangjie, linkoping, Hu Miaosea, Yin Zhiyong Dong Minliang, jian-min wu, Ye Jianinstant attended the summit.